Gezichten van de stad

 

 

Gezichten van de stad

Charlois, een wijk in Rotterdam, is nog steeds bekend als een van de slechtste wijken in Nederland – volgens de statistieken van veiligheid, maar de gemeenschap is hard aan het werken om de wijk een fijne en veilige omgeving te maken. Charlois is aan het werken aan de toekomst, en de kinderen van de gemeenschap zijn de toekomst van Rotterdam. De serie voor deze opdracht die ik heb gemaakt, heet: Gezichten van de stad. Ik wilde de wijk fotograferen met alle thematiek die een rol spelen in Charlois. Na het leren kennen van de wijk en de bewoners, kwam ik tot de conclusie dat de beste manier om Charlois te visualiseren, was door het fotograferen van de gemeenschap – en in het speciaal de kinderen omdat zij de focus zijn van de gemeenschap. Uiteindelijk zijn de bewoners het gezicht van de stad, in plaats van de stad zelf.